Piero Scarfalloto

Leiter und Pastor des Kairos-Projektes.